BAFRA OTOBÜS BİLETİ

Bafra Otobüs Bileti

Bafra Otobüs Bileti

Bafra Karadeniz’de 23 kilometre uzaklıkta, denizden yüksekliği 20 metre olan ve Kızılırmak ın biriktirdiğim birikinti Ovası üzerine kurulmuş bir ilçemizdir. İlçeye Bafra Otobüs Bileti alarak gelebilirsiniz.İlçe doğusunda ve kuzeyinde Karadeniz, batısında Alaçam, güneyinde Kavak ilçeleriyle çevrilmiştir. Yüzölçümü 175 bin hektar, Samsun’a uzaklığı ise 50 kilometredir

Nüfusu 150 010 olan ilçe, Kızılırmak’ın denize açıldığı yerde milattan önce 571 yıllarında Fenike’liler zamanında ticaret gemilerinin yanaştığı koylara kurulan Ticaret evlerine Bafra denilmesinden geldiği sanılmaktadır. Bafra Ovası tamamen Kızılırmak tarafından oluşturulmuştur. Irmağın denize yakın kısımlarında birçok Göl oluşmuştur. Nebiyan dağının etekleri ise Yayla durumundadır.

Tarımsal üretim ve tarım ürünlerinin pazarlanmasına dayalı bir ekonomi gelişmiştir. Kızılırmak Deltası sulak alan çerçevesinde yaşayan insanların temel geçim kaynakları; tarım, Hayvancılık, balıkçılık ve savcılık gibi etkinliklerdir. Kızılırmak Deltası Türkiye’nin önemli tarım alanlarından birisidir. Yoğun olarak sebze ve tarımı yapılmaktadır. Deltanın sulak alan çevresinde ise daha çok Çeltik ve hububat üretilmektedir.

İlçe’de hayvancılık genellikle sulak alan çerçevesindeki köylerde yapılmaktadır.Diğer ekonomik etkinliklerse sazlık kesimi ve Balıkçılıktır. Sanayi alanındaki faaliyetler de başta tütün olmak üzere oldukça gelişmiştir.İlçedeki Tekel yaprak tütün İşletme Müdürlüğü tütünlerin bakım ve işletmesini gerçekleştirir. Bölgede özellikle yurtdışına Tekstil, Gıda ve Taşımacılık alanlarında ihracat gerçekleşmektedir. Özellikle hazır giyim. Spor giyim kot ve diğer teksti rünleri başta Almanya olmak üzere Amerika’ya ihraç edilmektedir.

Bafra ilçesinde 1987 tarihinden beri Karpuz festivali düzenlenmektedir. Ağustos ayının son haftasında iki gün süreyle çeşitli eğlence, müsabaka ve etkinliklerle kutlanır. Bu kutlamalarda bulunmak için kendinize bir Bafra Otobüs Bileti satın alın. www.otobusbiletionline.com web sitebizden biletinizi temin edebilirsiniz.


BÜLTEN ABONELİĞİ

Recent Comments