BAZLAMBAÇ OTOBÜS BİLETİ

Bazlambaç Otobüs Bileti

Türkiye’nin, Karadeniz Bölgesi’nde Yozgat iline bağlı, Çekerek ilçesinin bir mahallesidir Bazlambaç. Söyleyeceğimiz mesafelri ve dahasını Bazlambaç Otobüs Bileti ile aşabilirsiniz. Yozgat iline Yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta, Çekerek ilçesine 18 kilometre uzaklıkta, kendisine en yakın ilgisi olan Aydıncık’a 10 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. 2010 nüfus sayımlarına göre toplam nüfusu 600 civarındadır.
Çekerek Irmağı’nın beslediği Kümbet Ovasın’da Hem siyasi hem de coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir yerleşim merkez olduğundan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bölgede, milattan önce 1200 lü yıllarda Hititler, Frigler, Persler hüküm sürmüşlerdir. Ardından Bizans topraklarına katılmış. 1095 yılında Selçuklu sultanı Melikşah’ın şimdiki Tokat Niksar ın başkenti yapmasıyla böyle Türk hakimiyetine katılmıştır.

Sonraki tarihlerde danişmentoğulları, Moğol istilası ve İlhanlı Devleti hakimiyetlerini girmiş. 1398 yılında sman Bey’in Sivas’a alması üzerine Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde bulunur. 1700’lü yıllarda Yozgat Çapanoğlu sülalesinin yerleşmesiyle bu bölgenin hakimiyeti onların Birliği hakimiyetine girmiş ve bu şekilde hüküm sürmüşlerdir.

Çorum Ortaköy 2006-2007 kazı çalışmalarında Kümbet Ovası’nda dahil bölgeye ait tarihi kalıntıların araştırılması sonucu, yukarıdaki tarih bilgilerini ortaya çıkarmışlardır. Bazlambaç sınırları içerisinde güllüdere mevkiinde ok başları, mermer sütunlar, çanak çömlek kalıntıları bulunmuştur.

Ören Yerleri

Kasabaya iki kilometre mesafede bulunan bir tepe ve bu tepeye Kilis Mevkii adı verilmiştir. Bizans dönemine ait sanıldığı kilise tepesinde, kiliseye ait bazı kalıntılar, mermer başlıklar ve taş sütunlar görülmüştür.

Kilise mevkisini kuzeye batısına doğru ilerleyince Arımın Başı denilen tarihi mezarlar bulunmaktadır.

Bir başka kalıntıların rastlandığı yer ise Savaş Mevkii denilen yerler, Çukurun Başı ve Torluk Tepesi bulunmaktadır. Torluk tepesine, Gavurun mezarı da denilmektedir. Bu bölgelerde de çanak çömlek kalıntılarına rastlanılmıştır.

Bazlambaç Adı

Bazlamaç’ın isminin nereden geldiği ise şöyle açıklanmaktadır. Bazlama, yuvarlak göçebe ekmeğine verilen bir isimdir. Mayalı hamurun yuvarlak haline getirilerek, sac üzerinde pişirilmesi ve tatlandırılması için üzerine tereyağı sürülmesi ile oluşmaktadır. Bölge, köyü ünvanını aldıktan sonra köyde bulunan medrese uleması tarafından ekmeğe olan saygılarım dan dolayı bazlama ismine ç harfi ilave ederek Bazlamaç Köyü demişlerdir. Daha Sonraları Bazlamaç Köyü, beldeye terfi etmesinden sonra ilgili Devlet makamlarınca türetilen bir isim olarak b harfi eklenerek bölgeye, Bazlambaç Beldesi denmiştir.  Bazlambaç Otobüs Bileti ile bazlama yemeye de gelebilirsiniz.

Bazlambaç OtobüsBiletiBazlambaç OtobüsBiletiBazlambaç beldesi’nin Karadeniz Bölgesi’nin hiçbir sınırlarında olmasından dolayı, ılıman bir iklime sahiptir. Geniş dağlık alanlara sahip olan Ben de ormanlık alan bakımından oldukça zengindir. Özellikle meşe ağacından zengin olan ormanda kayın Gürgen ağaçları bulunmaktadır Düzlük arazilerde Söğüt ve kavak ağaçları bulunmaktadır.

Yağışlar genelde Yağmur şeklinde görüldü için dağlardan gelen kaynak suları oldukça boldur.
Sulanabilir arazinin çokluğundan dolayı bölgede tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Bölgede tarım olarak soğan ve her türlü sebze bol miktarda üretilmektedir. Tarım olarak ise Buğday ve arpanın yanısıra mercimek nohut ve kuru bakliyatlarda üretilmektedir. Şeker pancarı başlıca geçim kaynaklarındandır. 1970 yıllarında bölgede tütün ve Haşhaş ekimi de yapılmış. Küçük ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bölgenin ekonomik açısından fazla gelişmiş olmamasından dolayı genç nüfus oldukça azdır. Gençler genellikle büyük şehirlere göç etmiş bulunmaktadır.


BÜLTEN ABONELİĞİ

Recent Comments