17.508 Adadan oluşan Ülke

  • 0

17.508 Adadan oluşan Ülke

Adalar Ülkesi Neresi?

İlginç değilmi ! Toplam olarak tam 17.508 Adadan Oluşan Ülke Neresi? Oldukça fazla doğal güzelliği bulunan, bir çok medeniyetlerede ev sahipliği yapmış Ülke, keşfetme duygusu nu yoğun olarak içinde barındıran insanlar için harikulade bir gezilecek bölge.

Tam 17,508 ada’nın bir araya gelmesi ile oluşmuş olan Endonezya, 250 milyonu aşmış nüfusu ile dünya’nın en kalabalık Müslüman ülkeleri arasında 1.Sırada Yer alıyor.

Vizesiz olarak seyahat edebileceğiniz Endonezya, 5 ana adadan oluşmaktadır. Ülke’de başkent Cakarta‘ dır. Cakarta ve Bali adası en popüler şehirleridir.   Nüfusun en fazla olduğu şehir Cakarta, mimari yapıları, trafiği, karmaşası ve hiç bitmeyen hareketi ile bölgenin en çok ziyaret edilen şehirlerinden.

Endonezyanın başkenti olan Cakarta’ da gezebileceğiniz başlıca yerler arasında , Ulusal Müze, Cakarta Katedrali, İstiklal Cami, Immanuel Kilisesi, Wayang Müzesi, Ulusal Anıt ve Thouand Adası Cakartada görülecek yerlerden.

Doğal Kaynakları ve Zenginlikleri

Bir çok doğal kaynaklara sahip olan ülke, 17.508 Adadan oluşan Ülke küçük ormanlar ve bu ormanlarda kerestecilik ve mobilya alanlarında kullanılan tik, kazein, okaliptus ve abanoz ağaçları mevcuttur.Bambu ülkenin heryerinde bulunan ağaçtır. Düz bölgelerde ise geniş ve iri yapraklı bitkiler mevcuttur.Ülke sularla çevrili adalardan oluştuğu ve su yoğunluğundan dolayı ülkede bataklık alanlar yoğun olduğu için bataklık bitkileride çoktur.Diğer taraftan tropikal bitki ağaçları olan palmiye, muz, hint kirazı ve turunçgiller familyası yaygındır.

Ülked hayvan çeşitleri de çok boldur. Kuş çeşitlerinin bolluğu ile dünyada meşhurdur. Tropik ormanlarda leoparlar, kaplanlar, orangutanlar, değişik boyda yılanlar, sürüngenler, maymunlar bataklık bölgelerinde timsahlar bulunan hayvanlardır. Sumatra ve Cava adalarında gergedanlar bol olarak bulunur.Sumatra ve Kalimantan’da ise Hindistan filleri mevcuttur.
Yer altı zenginliği olarak da yer üstü zenginliğinde olduğu gibidir.Çok çeşitli madenler bol olarak mevcuttur. Petrol, doğalgaz, kalay, boksit, kömür, manganez, altın ve gümüş yatakları dünya rezervleri arasında önemli bir yer alır. Bunların dışında bakır, nikel, iyot ile tuz da zengin yeraltı madenleri arasındadır.

Din Anlayışı:

Seküler bir anayasaya sahip olan Endenozya, 17.508 Adadan oluşan Ülke ‘ nin  dini inanışların ülkedeki politik, ekonomik ve kültürel yaşayışa etkisi önemli düzeydedir. 2010 nüfus sayımına göre halkın % 90’ı Müslümandır. Geriye kalanı ise Hristiyanlık, Konfüçyanizm, Budizm ve Putperestlik gibi inançlara sahiptirler.

Etnisite

Endenozya ‘da 300 farklı etnik grup bulunmaktadır. Bunların %95’i yerel Endonezya halklarıdır. Nüfûsun büyük bir bölümünü oluşturan Avustronezyalı halklardan başka Papular, Bataklar, Kabauslar, Gojolar,Alaslar, Araplar, Çinliler ve Hindular da etnik grupları teşkil eder.

Dil

Ülkede, birbirine çok benzeyen 250’den fazla dil kullanırlar. Bağımsızlıktan sonra yapılan çalışmalarla ülkenin resmî dili olarak, kullanılan farklı lehçelerin ortak kısımlarını ihtiva eden “Bahasia” denilen lisan kabul edilmiştir. Hollandalılar sömürge zamanlarında kendi dillerini okullarda zorunlu tutmuşlardı. Fakat, halk bunu kabul etmemiştir.

Eğitim

Ülkede ouma yazma oranı toplam nüfusa göre % 80 civarındadır. Hollanda sömürgesimde olan halkın okur yazar olması her fırsatta engellediler.8-14 yaş arası öğretim zorunlu ve ücretsizdir. Bağımsızlıktan sonra kurulmuş 14 olmak üzere 17 üniversite bulunmaktadır.

 

Tags : 


Yorum Yap

BÜLTEN ABONELİĞİ

Recent Comments