MÜZELER

 

Müze nedir? Müzeler Ne Amaçla Yapılır?

Sanat eserlerinin sergilendiği Müzeler olduğu gibi, bilim eserlerinin de sergilendiği Müzeler vardır.Sanat ve bilim yapıtlarının ya da sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, değerli eserlerin saklandığı ve ziyaretçilerine gösterilmek için sergilendiği mekanlara ya da yapılara müze denir.

Müze sözü eski Yunanca da «mauseion» dan gelir ki «bilimler tapınağı» manasına gelmektedir. Kültürel veya tarihi değeri olan nesnelerin toplandığı ve teşir edildiği yerlere müze adı verilir. Müzeler, toplulukların bilim ve sanat değerlerini ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini teşir etmek amacıyla meydana çıkarılmış kurumlardır.

Asırlar boyu toprak altında kalmış tarihi eserlerin gün ışığına çıkarılarak sergilenmesi, medeniyetleri oluşturan bireylerin ve yapıtların geçmişi daha iyi tanımalarına imkan sağlar. diğer taraftan Müzeler , toplumu bilgilendirmek amacıyla insan ırkının gelişimi, doğa olaylarının oluşumu ve teknolojinin geçirdiği evrim gibi meselelerde araştırmalar yapan bilimsel merkezlerdir.

Müzelerin Gayesi:

Müzenin gayesi ve Müzeler , tarihin eski çağlarında yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem zamanımızı hem de geleceği aydınlatmak gayesi taşıyan kurumlardır.

Müzelerde sergilenen eserlerin anlam ve önemi müze içinde ve dışında sözlü veya yazılı olarak veya rehber eşliğinde yapılan turlarla açıklanır. Böylece, ziyarete gelenlerin müzede sergilenen eserler hakkında ayrıntılı bilgi almaları sağlanır.

Teşir edilen geçmişe ait eserlerle, ülkelerin ulusal değerlerinin oluşmasına önemli katkılar sağlayan müzeler, aynı zamanda etkin katılım ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan eğitim kurumlarıdır. sizde bu eğitim koromlarından faydalanmak isterseniz www.otobüsbiletionline.com web sitemiz sizlere Müzeler hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca gideceğiniz güzergahlarada uçak, otobüs ve ido biletlerinide web sitemizden birkaç tıklama ile temin edebilirsini.

Dünyada ilk oluşturulan müze İskenderiye müzesidir. Ptolemaios I zamanında M.O. 300 senesinde kurulmuştur. Ancak bugünkü şekliyle gerçek müzelerin kurulması çok daha sonralara rastlar. 15. asrın sonlarında ve özellikle 16. asırda bütün dünyada eski eşyayı toplamaya karşı bir merak uyanmıştı. Geniş çerçevede eski eserler toparlanmaya başlandı ve 17. asırda da ilk müze açıldı.

İngiltere’de Oxford Üniversitesinde açılan müzedir. 1683 senesinde açılmıştır. Müzedeki eserlerin çoğu eski eşya koleksiyoncusu Eiias Ashmole’den temin edildiği için müze «Ashmole Müzesi» ismiyle anılmıştı. 18. asırda müzecilik daha da gelişti. Başka ülkelerde de müzeler açıldı. Türkiye’de açılan ilk müze 1846 senesinde olmuştur.

Sultan Hamit zamanında meşhur müzecimiz Osman Hamdi Bey, 1881 yılında müze müdürlüğünün başına getirildi. Hamdi Bey ilk iş olarak bir Asar-ı Atika Nizamnamesi (Eski Eserler Tüzüğü) hazırladı. Asar-ı Atika Müzesi binasını yaptırdı. Ondan sonra müzecilik büyük bir hızla gelişti.

Müze türleri

Müzeler bilim, sanat, folklor ve antika eşyalar gibi çeşitli konularda toparlanmış eserleri bir arada sunabileceği gibi doğa tarihi, etnografya ve havacılık gibi tek bir konu içeren eserleri de teşir edebilir.
Müze türlerini şu sınıflara ayırabiliriz:

Arkeoloji müzeleri:

Arkeologların yaptıkları aramalar ve kazılar sonucunda tespit edilen ortaya çıkarılan buluntuların teşir edildiği Müzeler dir.

Tarih müzeleri:

Bir medeniyetin , bir milletin ya da bir kişinin tarihsel gelişimini, sistemli bir şekilde araştıran, inceleyen ve açıklayan müzelerdir. Tarih müzeleri, yazılı ve görsel belgelerle ziyaretçilerin ve araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Etnografya müzeler :

Eski çağlarda yaşamış geçmiş uygarlıklara ait gelenek, görenek, elbise ve günlük kullanılan eşyalar ile ilgili değişik eserlerin teşir edildiği müzelerdir. Örnek olarak Ankara Etnografya Müzesini gösterebiliriz.

Açık hava müzeleri:

Kapalı alanlarda sergilenmesi mümkün olamayan eserlerin veya yapıtların sergilendiği yerlere açık hava müzeleri denir.Mesela arena, agora,tiyatro gibi kapalı yerlerde bu gibi eserlerin teşir edilmesi mümkün olmuyor.Bu gibi yapılar ancak açık hava müzelerinde teşir edilebiliyor. Örnek olarak TCDD Açık hava Buharlı Lokomotif Müzesini gösterebiliriz.

Bilim müzeleri:

Tarih boyunca zamanın ilerlemesiyle değişen bilmin ve teknolajinin getirmiş olduğu yeniliklerle tarihe karışan eski bilimle alakalı veya teknolojik çalışmaların toprlanıp teşir edildiği müzelerdir. Örnek olarak Atatürk Eğitim Müzesi verilebilir.

Güzel sanatlar müzeleri:

Heykel, müzik ve resim gibi güzel sanat dallarının ortaya çıkarmış olduğu yapıtların teşir edildiği Müzeler dir. Örnek olarakta İstanbul Arkeoloji Müzesini gösterebiliriz.

Askeri müzeleri :

Zamanın değişmesiyle değişik dönemlere ait askeri mühimmat ve silahların teşir edildiği müzelerdir. Örneğin Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi.

Özel müzeleri:

Kişiler veya kuruluşlar tarafından, değişik konularda bir araya getirilmiş eserlerin yer aldığı müzelerdir. Örnek olarak Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi verilebilir.

 


BÜLTEN ABONELİĞİ

Recent Comments