TÜRKİYE

Türkiye

Resmî adı Türkiye Cumhuriyeti’dir.Kuzeydoğuda Gürcistan, doğuda Ermenistan, İran ve Azerbaycan’ın Nahçıvan toprağı, Kuzeybatıda Bulgaristan, batıda Yunanistan, güneydoğuda ise Irak ve Suriye komşu ülkeleridir. Güneyini Akdeniz, batısını Ege Denizi ve kuzeyini Karadeniz çevreler.

Marmara Denizi ise İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile birlikte Anadolu’yu Trakya’dan yani Asya’yı Avrupa’dan ayırır. Türkiye, Avrupa ve Asya’nın kavşak noktasında bulunması dolayısıyla önemli bir jeostratejik güce sahiptir.

Türkiye topraklarında ilk yerleşme Aiol, Dor ve İyon Yunanları, Traklar ve Persler gibi değişik topluluklarla Yontma Taş Devri’nde başladı. III. Aleksandros egemenliğiyle birlikte Helenistik dönem başladı, sonra Roma ve sonra Bizans dönemleri hüküm sürdü bu topraklarda. 11. asırda Selçukluların göçleri ile beraber bu topraklada Türklük yayılmaya başladı.

1071 yılında Malazgirt Muharebesi ardından Selçuklu zaferiyle Anadolu’daki Bizans üstünlüğü büyük ölçüde kırıldı. Anadolu Selçukluları, Anadolu topraklarını 1243 yılına kadar ellerinde tuttular ve Moğol istilasına kadar yönetti. Bu İstila ardından bir çok küçük Türk beylikleri meydana çıktı.

13. yüzyılda Osmanlılar, Anadolu, Güneydoğu Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika toprakları üzerinde büyük bir imparatorluk kurdu. I. Süleyman döneminde 15. ve 17. asırlarda imparatorlık zirve yıllarını yaşadı.n1683 yılında II. Viyana Kuşatması ve ardından 1699 yılında Kutsal İttifak Savaşlarının sonrasında toprak kayıpları geri çekilmeler yaşadı ve Osmanlı’da gerileme dönemi başladı.

19. yüzyılda Tanzimat istılahatları gerekli önlem ve müdaheleleri yapamadı ve Osmanlı I.Dünya savaşına 1914-1918 yıllarında İttifak devletleriyle katıldı ve yenilgiye uğradı ve yıkıldı. 1919-1922 yıllarında işgalcilere karşı yapılan Kurtuluş Savaşı ile başarıya ulaşıldı ve 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafında Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

 

Medeniyetler Ülkesi Türkiye

Türkiye, bünyesinde değişik medeniyetler barundıran bir ülkedir. Resmî dili Türkçe’dir. Ülkenin %70-80’ini Türkler oluşturmaktadır. Geriye kalan kısmı Lozan’a göre , Ermeniler, Rumlar ile Yahudiler ve yasal olarak tanınmayan Arnavutlar, Çerkezler, Boşnaklar, Gürcüler ile Kürtler ve buna benzer milletler oluşturur.

Nüfusunun büyük bölümü Müslümanlar oluşturmaktadır. Avrupa Konseyi, NATO, OECD, AGİT ve G-20 topluluklarına üye olan Türkiye, Batı dünyasıyla bütünleşmiş. 1963’te Avrupa Ekonomik Topluluğu ortak üyesi olmuştur, 1995’te AB Gümrük Birliği’ne katılmış ve 2005’te Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakerelerine başlamıştır.

Ülke ayrıca Türk Konseyi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlere de üyedir. Günümüzde Türkiye, büyüyen ekonomisi ve diplomatik girişimleri ile bölgesel güç olarak kendini kanıtlamış bir ülkedir.

 


BÜLTEN ABONELİĞİ

Recent Comments